Read More
Chia sẻ kinh nghiệm, Chia sẻ kinh nghiệm Trượt Patin - Roller Skating, Tin tức, Tổng hợp Video hay

GOX Academy hướng dẫn bạn cách trượt patin căn bản (Part 4)

GOX Academy - Uy tín - Chất lượng - Trách nhiệm Hiện nay, có rất nhiều trung tâm dịch vụ hướng dẫn trượt patin phong phú. Nhưng để biết cách trượt patin từ cơ bản đến nâng cao không phải...

Đọc tiếp

Read More
Chia sẻ kinh nghiệm Trượt Patin - Roller Skating, Tin tức, Tổng hợp Video hay

Gox Academy hướng dẫn bạn cách trượt patin cơ bản (Part 3)

GOX Academy - Uy tín - Chất lượng - Trách nhiệm Hiện nay, có rất nhiều trung tâm dịch vụ hướng dẫn trượt patin phong phú. Nhưng để biết cách trượt patin từ cơ bản đến nâng cao không phải...

Đọc tiếp

Read More
Chia sẻ kinh nghiệm, Chia sẻ kinh nghiệm Trượt Patin - Roller Skating, Tin tức, Tổng hợp Video hay

Hướng dẫn cách trượt Patin cơ bản (Part 2)

GOX Academy - Uy tín - Chất lượng - Trách nhiệm Hiện nay, có rất nhiều trung tâm dịch vụ hướng dẫn trượt patin phong phú. Nhưng để biết cách trượt patin từ cơ bản đến nâng cao không phải...

Đọc tiếp

Read More
Chia sẻ kinh nghiệm Trượt Patin - Roller Skating, Tin tức, Tổng hợp Video hay

Hướng dẫn cách trượt Patin cơ bản (Part 1)

GOX Academy - Uy tín - Chất lượng - Trách nhiệm Hiện nay, có rất nhiều trung tâm dịch vụ hướng dẫn trượt patin phong phú. Nhưng để biết cách trượt patin từ cơ bản đến nâng cao không phải...

Đọc tiếp

Read More
Chia sẻ kinh nghiệm, Patin làm được gì

Tương đồng giữa TT Mùa đông & Trượt Patin

So sánh tương đồng giữa Roller Sports và các môn TT mùa Đông   Các thể loại của Roller Sports Mạo hiểm: Trượt Vert, Halfpipe : thể loại trượt địa hình máng trượt chữ U Skatepark: máng trượt liên hoàn Streetplaza: mô phỏng chướng...

Đọc tiếp